บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : 205 ม.10 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทร : 0 4223 7151